Ontwerpfase: functioneel, technisch, grafisch, inhoudelijk

De ontwerpfase zorgt voor de concretisering van uw ideeën en brainstormsessies. In deze fase wordt namelijk alles uitgewerkt en op papier gezet. Dat leidt tot vier verschillende informatieplannen:

1. functioneel ontwerp → 2. grafisch ontwerp → 3. technisch ontwerp → 4. inhoudelijk ontwerp

Ontwerpfase

1. Functioneel ontwerp

Functionaliteiten van uw website

Een functioneel ontwerp is de blauwdruk van uw website. Alle wensen, eisen en ideeën uit de strategische fase worden hierin omgezet naar functionaliteitsbeschrijvingen, die voor alle betrokkenen leesbaar en begrijpelijk moeten zijn.

Het functioneel ontwerp vormt daarmee het uitgangspunt voor de overige drie ontwerpen. Deze ontwerpen kunnen meestal tegelijkertijd uitgewerkt worden, omdat er verschillende specialisten mee gemoeid zijn. Een serieuze specialist zal altijd een planning mee geven en houdt tijdens het hele traject de vinger aan de pols.

Idealiter heeft u zelf in de strategische fase al een opzet gemaakt voor het functioneel ontwerp. Hoe meer de functionaliteiten zijn uitgedacht, hoe beter. De mogelijkheden zijn in theorie oneindig, maar hou rekening met het kostenplaatje. Hoe meer wensen u heeft en hoe specifieker deze zijn, des te hoger de kosten zullen zijn.

Het functioneel ontwerp maakt niet alleen het eindresultaat inzichtelijk, het is ook een overeenkomst tussen u en de specialist(en). Zorg daarom altijd dat het functioneel ontwerp al uw wensen en eisen weerspiegelt en dat u het heeft goedgekeurd voordat de bouw van uw website begint!

In een uitgebreid functioneel ontwerp zullen beschrijvingen veelal zijn aangevuld met:

  • wireframes; platte, eenlijnige weergaven van de schermindelingen
  • een sitemap, die de samenhang tussen de pagina’s laat zien
  • customer journey’s, die de routes door de website heen visualiseren

Mobiele apparaten

Naast kleinere beeldschermen beschikken mobiele apparaten vaak over browsers die lang niet zo krachtig zijn als de desktopversies. Om met het mobiele vraagstuk om te gaan, kunt u kiezen voor:

  1. responsive of liquid design; één website (en dus maar één URL) die afhankelijk van het apparaat anders wordt weergegeven (“bijgeschaald“)
  2. een aparte mobiele site met een eigen URL. Dit heeft als nadeel dat uw dubbele content gaat aanbieden, waar zoekmachines niet dol op zijn en waar u meer onderhoud aan heeft.
  3. een eigen app, met als voordeel dat deze niet alleen andere functionaliteiten en content aanbiedt, maar ook gebruik kan maken van de hardware van een mobiel apparaat, zoals gps en bluetooth.

Mijn aanbeveling zou zijn: een responsive website die meeschaalt met beeldschermen en tablets, maar een app voor telefoons. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw beschikbare budget, dus maak duidelijke afspraken hierover met de door u ingehuurde specialisten.

De usability van uw website

Juist tijdens het maken van het functioneel ontwerp moet al rekening gehouden met het belangrijkste ingrediënt van elke website: usability, vrij vertaald de gebruiksvriendelijkheid.

Usability staat voor het gemak waarmee gebruikers hun weg vinden in uw website. Hoe groter dat gemak is, hoe beter deze gebruikers het bezoek aan uw website ervaren. Omgekeerd: alles wat de eindgebruiker in verwarring brengt, doet afbreuk aan de usability.

Denk daarom bij alle functionaliteiten na over hoe u het uw bezoekers zo makkelijk mogelijk kunt maken en laat de betrokken specialisten dit gemak zoveel mogelijk implementeren. Hou er rekening mee dat mobiele websites een andere usability vereisen dan websites voor desktops.

U kunt hier meer lezen over usability en de daarvoor gebruikte technieken.

2. Technisch ontwerp

Het functioneren van uw website

Bevat het functioneel ontwerp de informatie over wat de website moet kunnen, het technisch ontwerp legt uit hoe dat in de praktijk gaat werken.

Je zou het technisch ontwerp daarom ook het functioneringsontwerp kunnen noemen. Het bevat informatie over databasemodellen, koppelingen, modules, workflows en foutafhandelingen.

Het functioneel en het technisch ontwerp vormen samen een prima grondslag om de werkzaamheden in te schatten qua tijd, budget en benodigde faciliteiten.

Hosting

Een van die benodigde faciliteiten is hosting. Om uw website na oplevering zichtbaar te maken op het Internet, moet deze op een speciaal daarvoor ingerichte computer worden geplaatst.

Wilt u meer weten over hosting? Kijk dan op deze pagina.

3. Grafisch ontwerp

Op basis van het functioneel ontwerp wordt de vormgeving van uw website vastgelegd in het grafisch ontwerp. De vormgever gebruikt hiervoor speciale software, zoals Adobe Photoshop.

Vormgeving staat altijd in dienst van de inhoud en de usability van een website, zoals kostuums in dienst staan van een toneelstuk.

Wat natuurlijk niet zeggen dat een website niet zowel bruikbaar als prettig voor het oog kan zijn. Hoe meer is vastgelegd in het functioneel ontwerp, des te beter de vormgever zich kan richten op pure esthetica zoals kleuren en vormen.

U kunt hier meer lezen over vormgeving.

4. Inhoudelijk ontwerp

Uw website draait om de inhoud of zoals marketeers weleens zeggen: “content is king“.

Hoewel het werkwoord “opstellen” misschien beter op zijn plaats is dan “ontwerpen” in het geval van inhoud, mag het belang hiervan niet onderschat worden. De inhoud van uw website kan het verschil betekenen tussen succes en falen.

Hierbij gaat het niet alleen om de tekstuele inhoud, maar ook om de zoektermen die u wilt toepassen en de media (afbeeldingen en video) die u wilt toevoegen.

Zorg dat u al dit materiaal in een zo vroeg mogelijk stadium verzamelt, zeker als daar derden bij zijn betrokken, zoals redacteuren, tekstschrijvers of fotografen.

U kunt op deze pagina verder lezen over het onderhouden van uw website.


Referenties op deze pagina:
De strategische fase
Communiceren met specialisten
Over wireframes
Over sitemaps
Over customer journey’s
Website onderhoud
Wat is een browser?
Usability
Over vormgeving
Uw website gevonden

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *