Content toevoegen en onderhouden

Met content, dat letterlijk inhoud betekent, wordt bedoeld: tekst aangevuld met afbeeldingen, filmpjes en andere media.

Vraag uw webbouwer om uw website te voorzien van een content management systeem (c.m.s.), een online softwareprogramma waarmee u zelf de inhoud van uw webpagina’s kunt wijzigen. U kunt een cms overal ter wereld via een browser gebruiken.

Een goed cms geeft u niet alleen de mogelijkheid de content aan te passen, maar biedt ook functionaliteiten om uw zoektermen te optimaliseren.

Let op: verlies tijdens het onderhoud aan uw website nooit de gebruiksvriendelijkheid uit het oog!

Het schrijven van webteksten

Herzie de content van uw website regelmatig. Dat is namelijk de enige manier om terugkerende bezoekers te krijgen. Want zeg eens eerlijk: zou u teruggaan naar een bioscoop waar altijd dezelfde film wordt gedraaid?

De tekstopbouw van uw webpagina’s zou een combinatie moeten zijn van beleefdheid, leesbaarheid en vindbaarheid.

Tekstschrijven is een vak apart. Aarzel dus niet om een tekstschrijver in te huren. Weliswaar weet u het meeste over uw product of dienst, maar een tekstschrijver kan u helpen dit correct te verwoorden en uw teksten zo in te richten dat deze optimaal scoren in de zoekresultaten.

Wilt u zelf uw teksten schrijven, neem dan een aantal stelregels in acht:

Schrijf voor bezoekers

Een belangrijke stelregel is: maak een website voor bezoekers, niet voor zoekmachines.

Het uitgangspunt blijft dat uw doelgroep iets heeft aan de (up-to-date!) informatie, niet dat zoekmachines er gelukkig van worden.

U kunt beter gevonden worden door een gerichte zoeker dan door een toevallige voorbijganger. De gerichte zoeker zal eerder geneigd zijn een van uw producten aan te schaffen, in plaats van (geïrriteerd) uw website weg te klikken.

Met andere woorden: conversie is belangrijker dan positie! Het is belangrijk dat de website van uw restaurant goed scoort in de zoekresultaten, maar het is nog belangrijker dat er tafels worden gereserveerd.

Wees ter zake

Hou het simpel en bondig: inhoud is belangrijker dan stijl! Gebruikers zijn kieskeurig en u wordt afgerekend op slechte content!

Uw bezoekers willen binnen een aantal seconden begrijpen waar uw website over gaat. Zet de conclusie van de hele pagina altijd in de eerste paragraaf.

Bij voorkeur bevat elke paragraaf een idee of een stelling en is de eerste zin van een paragraaf altijd de belangrijkste. Dit maakt het voor uw bezoeker mogelijk om snel te beslissen of een paragraaf de moeite waard is.

Gebruik omschrijvende titels voor elke paragraaf. “Verwachte rentestijgingen in 2015” is een betere titel dan “Rentepercentages”. Een titel maakt uw bezoeker ook duidelijk waar deze zich bevindt (zie paragraaf “Hou het goed leesbaar“).

Probeer zo snel mogelijk antwoord te geven op de 5 W-vragen: Wat, Waar, Wie, Wanneer en Waarom om uw bezoeker te verleiden de website verder te verkennen. Denk aan een inleiding van een boek die uitnodigt om verder te lezen.

Focus daarbij zoveel mogelijk op de voordelen voor de bezoekers van uw website, niet op hoe geweldig uw product of dienst is (storytelling in plaats van storyselling). Vermijd daarom overdrijvingen, subjectieve uitlatingen en opschepperij.

Baseer u op feiten en cijfers in plaats van pagina’s vol met wollige marketingpraat te schrijven. Voorbeelden waarmee de bezoeker zich kan identificeren, scoren altijd beter dan algemene beschrijvingen.

Neem nooit lukraak de standaardteksten van de fabrikant over als u uw producten aan wil prijzen en besef dat een website allang geen digitale brochure meer is.

Denk aan uw doelgroep

Hou tijdens het schrijven altijd het doel van uw website voor ogen. Wilt u informeren (met technische informatie voor andere bedrijven), communiceren (met uw clientèle) of gaat het om transacties (via een webshop)?

Pas uw schrijfstijl hier op aan en hou altijd rekening met de hoeveelheid vakjargon die u gebruikt. Gebruik in plaats daarvan eerder gevoelswoorden een herkenbare tone of voice. Pas die dan consequent overal toe.

De keuze om te tutoyeren is mijns inziens altijd afhankelijk van de doelgroep die u voor ogen heeft. En hoewel de Nederlandse taal steeds verder veramerikaniseert, zijn Engelse termen niet voor iedereen even begrijpelijk.

Content toevoegen

Hou het goed leesbaar

Het lezen van een beeldscherm draait om snelheid, want lezen van een beeldscherm gaat zo’n 25% langzamer dan lezen van papier en Internetgebruikers hebben altijd haast.

Een webpagina wordt daarom niet-lineair gelezen; er is geen vaste volgorde, bezoekers scannen de tekst op zoek naar bruikbare informatie of links. U kunt dit een beetje vergelijken met het lezen van koppen uit de krant. De kop bepaalt of u het artikel gaat lezen.

Gebruik zoveel mogelijk korte woorden en zinnen (“kort maar krachtig”). Beperk u tot 15 a 20 woorden per zin en 250 woorden per pagina.

Deel uw tekst in in paragrafen van maximaal 3 à 4 zinnen. Voeg om maximaal elke 3 paragrafen een koptekst toe, anders krijgt u baksteenteksten.

Beschouw kopteksten als billboard slogans en maak ze tussen de 2 en 6 woorden en tussen de 40 en 60 karakters lang. Kijk of alle kopteksten bij elkaar de pagina kunnen samenvatten.

De belangrijkste paragrafen bevinden zich boven de page fold.

Witregels doen de groepering van informatie beter begrijpen, dus zorg dat er genoeg witruimte is.

Andere leesbaarheidtips zijn:

 • Vermijd knipperende animaties en drukke achtergronden. Deze leiden de aandacht af van de tekst.
 • Gebruik liever een aantal korte woorden met spaties daartussen dan één lang woord.
 • Gebruik synoniemen om leesfouten te vermijden. Bedoelt u een VALKuil of een VALkuil?
 • Vervang zoveel mogelijk voorzetseluitdrukkingen (“door” in plaats van “door middel van“).
 • Schrap zoveel mogelijk samenstellingen. Samenstellingen bestaan uit meerdere woorden en zijn daarom lastiger te lezen (“vergelijkingstabel“, “consumententest“, “productspecificaties“).
 • Bedrijfsnamen en eigen namen worden overal hetzelfde geschreven.
 • Vermijd afkortingen, tenzij de afkorting bekender is dan het voluit geschreven equivalent (zoals “HTML“).
 • Beperk het aantal werkwoorden op een pagina.
 • Vermijd overdreven gebruik van hoofdletters. Teveel hoofdletters maakt niet alleen een tekst schreeuweriger, dit kan ook door zoekmachines als spam worden beschouwd.
 • Afhankelijk van het lettertype kan cursief of onderstreept een tekst onduidelijk maken. Gebruik daarom vetgedrukte woorden als u iets wilt benadrukken.
 • Gebruik bullet points als u iets wilt opsommen. Bullet points zijn gestructureerd en opvallend.
 • Schrijf getallen in cijfers (“100” in plaats van “honderd“).
 • Noem altijd de weekdag bij een datum.

De readability-tool van Juicy Studio is een wetenschappelijke benadering om u te helpen de leesbaarheid van uw teksten te analyseren.

Denk om taalgebruik en toon

Spreek de bezoekers zoveel mogelijk rechtstreeks aan en gebruik zo weinig mogelijk de lijdende vorm. “U kunt product X vanaf maart bestellen” is beter dan “product X is vanaf maart te bestellen“. Gebruik nooit “MEN kan product X vanaf maart bestellen“, dat is te onpersoonlijk.

Dring nooit iets op en vermijd de gebiedende wijs. “Hier vindt u” is altijd beter dan “Klik hier“.

Vermijd woorden zoals “dus“, “gewoon” en “simpel“. Dit kan een bezoeker het gevoel geven dat het voor iedereen logisch zou moeten zijn en dat alleen domme mensen het niet begrijpen.

Kies bij meerdere mogelijkheden altijd voor het meest gebruikte woord. “Printen” wordt meer gebruikt dan “afdrukken” en “gegevens” is duidelijker dan “data“.

Straal vertrouwen uit

Uw website moet vertrouwen uitstralen. Ik denk zelf altijd: een ondernemer die investeert in zijn website en alle communicatie daaromheen, is een ondernemer die investeert in zijn serviceverlening.

De juiste vormgeving en layout kan ervoor zorgen dat uw website niet rommelig overkomt en de content overtuigt de bezoeker ervan dat u een expert bent op uw vakgebied en weet waar u over praat.

Denk aan alle pagina’s

De landingspagina is de pagina waarop iemand op uw website binnenkomt via een zoekmachine of via social media. Dit hoeft niet altijd de homepage te zijn, dus zorg er voor dat op alle pagina’s duidelijk is wie u bent en wat u aanbiedt.

Uw homepage

 • zou u nooit voor uw mission statement moeten gebruiken.
 • bevat geen openingszin als “Welkom op onze website” (te achterhaald).
 • mag nooit als splashpage gebruikt worden, maar moet meteen informatie tonen.
 • bevat bij voorkeur veel gebruikte opties (inschrijven, inloggen, bestellen etc.) of een overzicht van de producten die u aanbiedt.

Uw contactpagina

 • bevat n.a.w.-gegevens, inclusief eventueel Kamer van Koophandel-nummer.
 • bevat een uitvoerig contactformulier.
 • vermeldt een vaste lijn, geen mobiel nummer van iemand die blijkbaar altijd onderweg is.
 • mag recente foto’s van personeelsleden bevatten.

U zou zoveel mogelijk under construction-pagina’s moeten vermijden. Dit doet lijken alsof u te vroeg uw website online hebt gezet of geen tijd vrij kunt maken voor het schrijven van teksten.

Ontkomt u niet aan het een under construction-pagina, zorg dan dat deze in ieder geval genoeg zoektermen bevat.

Vermijd fouten

Een verkeerd gebruik van D’s en T’s lijkt misschien niet erg, maar kan serieuze afbreuk doen aan de uitstraling van professionaliteit. Let dus op:

 • Zinsopbouw en interpunctie
 • Type- en spelfouten

Gebruik zoveel een spellingchecker, want spellingfouten zijn tegenwoordig echt niet meer nodig.

Link verstandig

Hou bij het aanmaken van links in acht dat de onderliggende inhoud van een link duidelijk moet zijn (geen “mystery meat”), de klik op de links niet tot onverwachte resultaten moet leiden (geen “miskliks”) en dat de klik altijd iets moet doen (geen “nikskliks”).

Voorzie links altijd van titels van zo’n 60 à 70 karakters lang. Het moet voor een bezoeker altijd zichtbaar zijn welke woord of woorden een link bevatten en welke daarvan hij al heeft bezocht.

Teveel links betekent teveel keuzes, maar als altijd duidelijk is waar een link naar toe leidt, is het aantal minder van belang.

Er bestaan ruwweg 3 soorten links:

 • interne links; deze verwijzen naar pagina’s binnen uw website
 • inline links, ook wel paginalinks of skiplinks genoemd; deze verwijzen naar een andere positie binnen dezelfde pagina’s
 • externe links; deze verwijzen naar pagina’s buiten uw website. Laat deze in een apart venster openen om te focus niet kwijt te raken.

Bezoekers klikken liever in content dan op een navigatiebalk. Waar de bezoekers zich ook bevinden, zorg dat ze altijd via links ergens anders heen kunnen.

Let op bij het invoegen van bestanden

Andere webpagina’s

Wilt u externe webpagina’s opnemen in die van uzelf, gebruik dan geen frames, maar verzin een andere oplossing om die externe content te delen.

Over frames en zoekmachines is al veel gediscussieerd met altijd dezelfde conclusie conclusie: vermijd frames!

Het gebruik van afbeeldingen

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt mag u de afbeeldingen die u op het Internet vindt niet zomaar gebruiken op uw eigen webpagina’s. Zoek altijd eerst uit of afbeeldingen gratis zijn en of er geen portretrecht op rust.

Heeft u afbeeldingen gevonden die u vrijelijk mag gebruiken, let dan altijd op de kwaliteit versus de grootte. Te grote afbeeldingen leiden tot een langzame pagina, maar kleine afbeeldingen kunnen kwalitatief inferieur zijn vanwege bijvoorbeeld korreligheid.

Gebruik afbeeldingen zoveel mogelijk illustratief in plaats van decoratief; zorg dat ze met het onderwerp van de pagina te maken hebben.

Gebruikt u uw website om producten te verkopen, dan spreekt het voor zich dat de bijbehorende foto’s van uitstekende kwaliteit moeten zijn en bij voorkeur alle kanten en details van een product belichten.

Videobestanden toevoegen

Filmpjes zijn visueel en daardoor laagdrempelig. Helaas kunnen ze uw website traag maken en veel schijfruimte innemen.

Gebruik daarom een videodienst als Youtube om filmpjes te tonen. Niet alleen kost dit u geen bandbreedte, u kunt bij een dergelijke dienst vaak ook zoektermen en verwijzingen naar uw website kwijt.

Geluid op uw webpagina’s

Achtergrondmuziek en geluid bij muiskliks zijn achterhaald, traag en afleidend, met andere woorden: niet doen, tenzij u een online radiostation beheert.

Daarnaast zijn veel geluidsfragmenten belast met auteursrechten en mag u deze nooit zomaar aanbieden. Dit geldt uiteraard ook voor muziek die als downloadable MP3’s wordt aangeboden.

Alle overige bestanden

Dit is simpel: vermijd zoveel mogelijk bestanden die een browser niet begrijpt, want deze vereisen aparte software en/of moeten gedownload worden.

Afgezien van het feit dat zoekmachines deze bestanden niet altijd kunnen indexeren, begrijpt niet elke bezoeker dat software zoals Adobe Reader of Shockwave Player geïnstalleerd moet zijn voordat de inhoud correct kan worden weergegeven.

En sommige bezoekers kunnen, willen of mogen van hun werkgever geen software installeren. Installeert iemand wel de benodigde software en leidt die vervolgens tot problemen, dan kan dit voor u tot reputatieschade leiden.

Ontkomt u niet aan het aanbieden van browservreemde bestanden zoals bijvoorbeeld e-books of whitepapers, vermeld dan altijd het soort bestand en de grootte daarvan. Uw bezoeker kunnen dan zelf beslissen hoe met deze bestanden om te gaan.

Vertaal indien nodig

Bevindt uw doelgroep zich ook buiten de landsgrenzen, biedt dan uw webteksten in meerdere talen aan.

Zorg dat deze vertalingen handmatig zijn gedaan en dat er rekening is gehouden met gewoontes en tradities van andere culturen. Het is nutteloos om een bijvoorbeeld een feestdag te promoten die in een ander land helemaal niet gevierd wordt.

Denk om uw snelheid

Bezoekers wachten maximaal zo’n 8 seconden voordat een pagina zichtbaar is. Volgens Google leidt elke halve seconde extra laadtijd tot 20% bezoekersverlies en daarom hebben zij besloten dat snellere sites beter gevonden worden.

De snelheid van uw website is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de efficiency waarmee uw webbouwer programmeert of de beschikbare bandbreedte bij uw hosting provider.

Maar u kunt hier zelf ook een grote rol in spelen door uw pagina’s niet te zwaar te maken. Denk niet alleen om de grootte van de afbeeldingen, maar verdeel uw content over meerdere pagina’s in plaats van één pagina vol te proppen.

Doe aan eindredactie

Het loont altijd de moeite om uw teksten na te laten lezen, het liefst door iemand uit de doelgroep waar u zich op richt en door iemand die weinig tot niets van het onderwerp af weet.


Referenties op deze pagina:
Wat is een browser?
Readability-tool van Juicy Studio
Vindbaarheid vergroten
Wat is een page fold?
Vormgeving en layout
Word een autoriteit
Doorzoekbaarheid
Over hosting

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *